La Utilidad Predictiva Del Euroscore Puede Ser Mejorada Al Adicionar Valores De Peptido Natriurético Tipo B O De Hemoglobina

Nov 1, 2013, 00:00 AM
10.1016/j.jval.2013.08.2138
https://www.valueinhealthjournal.com/article/S1098-3015(13)04050-3/fulltext
Section Title : Disease-Specific Studies
Section Order : 1962
First Page : A703
https://www.valueinhealthjournal.com/action/showCitFormats?pii=S1098-3015(13)04050-3&doi=10.1016/j.jval.2013.08.2138
HEOR Topics :
Tags :
Regions :