ISPOR Uzaktan Öğrenim Programı

ISPOR Uzaktan Öğrenim Programı Nedir?
ISPOR toplum çıkarlarına, farmakoekonomi bilimini ve sağlık hizmetleri çıktılarının de ğerlendirilmesini destekleyerek, ileri düzeyde farmakoekonomik ve çıktı araştırmaları ve eğitim aktiviteleri sunarak hizmet etmektedir ve kullanmaları yönünde artan bir talep mevcuttur. ISPOR, farmakoekonomik bilgi ile sağlık hizmetleri kararları arasındaki açığı, internet aracılığı ile dünya çapında bir köprü oluşturarak kapatmaya çalışmaktadır. ISPOR Uzaktan Öğrenim Programı (IDLP) internet aracılığı ile farmakoekonomi ve sağlık çıktıları araştırmaları konularında (klinik, ekonomik, hasta tarafından bildirilen çıktılar) bilgi ve becerileri artırmak üzere tasarlanmıştır.

IDLP Program Yapısı
ISPOR Uzaktan Öğrenim Programı her bir eğitim modülüne kolay erişim sağlar. Her modül kendi içinde bir bütündür. Modüller tek tek veya birleştirilerek kullanılabilir, bu da öğrenim programının yüksek oranda kişiye özel olmasını sağlar. Modüller canlı sunum yerine önceden kaydedilmiş olduğundan her gün 24 saat kullanılabilir. Modüller göreceli olarak teknik olmayan bir formatta sunulmuştur ve şunlardan oluşur:
      • Entegre sesli slayt sunumu
      • İndirilebilir slayt sunumu
      • Sunum metni
      • Bitirme sertifikası

ISPOR Uzaktan Öğrenim Programı Modülleri
  Çıktı Araştırma Yöntemleri       • Çıktı Araştırmasına Giriş
      • Sistematik Derleme ve Meta-Analize Giriş
      • Sistematik Derleme ve Meta-Analiz: Uygulamalar

  Ekonomik Yöntemler       • Farmakoekonomiye Giriş (ücretsiz Modül)
      • Hastalık Maliyeti /Maliyet Maliyet-Tahmini (COI/CE)
      • Maliyet-Minimizasyon/Maliyet-Semere Analizi (CMA/CCA)
      • Maliyet-Etkililik Analizi (CEA) ve Maliyet-Yararlanım Analizi (CUA)

  Modelleme Yöntemleri       • Sağlık Hizmetleri Maliyetlerinin Modellemesi – Bölüm I: Sağlık Hizmetleri Maliyetlerinin Özellikleri
      • Sağlık Hizmetleri Maliyetlerinin Modellemesi – Bölüm II: Sağlık Hizmetleri Maliyetlerinin Tahmini için Yöntem ve Kılavuzlar
      • Sağlık Hizmetleri Maliyetlerinin Modellemesi – Bölüm III: Sansürlenmiş Verilerden Tahmin Etme
      • Bütçe Etki Analizine Giriş (BIA)(hazırlanıyor)
      • Markov Modeli Araçları: Kavramlar, Varsayımlar ve Örnekler (hazırlanıyor)

  Hasta Tarafından Bildirilen Çıktı (PRO) Yöntemleri       • Sağlıkla - İlişkili Yaşam Kalitesi (HRQOL) – Temel Bilgiler (hazırlanıyor)
      • Analiz ve Yorumlama (hazırlanıyor)
      • Öğe Yanıt Kuramı – Kavramsal Yaklaşım (hazırlanıyor)
      • Çok Uluslu Klinik Araştırmalara Hazırlık: PRO Ölçütlerinin Çevirisi ve Kültürel Adaptasyonu (hazırlanıyor)

  Hasta –Tercih Yöntemleri       • Birleşik Analize Giriş

  Gözlemsel Veri Yöntemleri       • Toplum Tarama Verilerinin Sağlık Çıktıları Araştırmalarında Kullanımı

Soru veya yorumlar için iDLP@ispor.org adresine e-posta gönderiniz.

 

Education Index